Dodání sena a slámy pro služební koně KŘP hl. m. Prahy na období od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodání sena a slámy pro služební koně KŘP hl. m. Prahy na období od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014 zadávané zadavatelem Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodání sena a slámy pro služební koně KŘP hl. m. Prahy na období od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014

Předmět veřejné zakázky

Dodání lučního sena a slámy ječné pro služební koně KŘP hl. m. Prahy na období od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014. Předpokládaný roční objem bude činit 95 000 kg lučního sena a 75 000 kg ječné slámy, dále viz přílohy č. 1 a 2 této výzvy. VZ MR je rozdělena na část „A“ (luční seno) a část „B“ (sláma ječná). Vzhledem k rozdělení zakázky na části „A“ a „B“ se uchazeč může zúčastnit výběrového řízení i pouze na jednu z nich, proto je nutné podat nabídkovou cenu na každou z částí samostatně.
Zadavatel nepřipouští pouze částečné plnění v jednotlivých částech.
(DÁLE VIZ PŘÍLOHY)

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000038

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

KRPA-149321/ČJ-2013-0000VZ-V

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

03114000-3

Místo plnění veřejné zakázky

• Pracoviště Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy oddělení služební hypologie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 4. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 4. 2013

Lhůta pro podání nabídek

6. 5. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: viz příloha

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Markéta Votánková

Kontaktní e-mail: viz příloha

Kontaktní telefon: viz příloha

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodání sena a slámy pro služební koně KŘP hl. m. Prahy na období od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap