Zajištění servisní a materiálové podpory multifunkčních tiskových zařízení ČPZP

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění servisní a materiálové podpory multifunkčních tiskových zařízení ČPZP zadávané zadavatelem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění servisní a materiálové podpory multifunkčních tiskových zařízení ČPZP

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je uzavření servisní a materiálové smlouvy na zajištění provozuschopnosti a dobrého technického stavu multifunkčních tiskových zařízení ČPZP, jejich pravidelné údržby a dále zajištění dodávek spotřebního materiálu pro tato tisková zařízení, v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000025

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79820000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je místo provozu zařízení. Místem provozu zařízení mohou být všechny pobočky a pracoviště zadavatele uvedená na www.cpzp.cz.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

16. 9. 2014, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: McGreen a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Milan Konečný

Kontaktní e-mail: zadavacirizeni@mcgreen.cz

Kontaktní telefon: +420 605 201 156

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění servisní a materiálové podpory multifunkčních tiskových zařízení ČPZP.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap