Zajištění provozní podpory, údržby a dalšího rozvoje DMS ELO

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění provozní podpory, údržby a dalšího rozvoje DMS ELO zadávané zadavatelem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění provozní podpory, údržby a dalšího rozvoje DMS ELO

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je poskytování pravidelné údržby a podpory provozu systému pro správu dokumentů v prostředí produktu ELO společnosti ELO digital office GmbH (dále jen DMS ELO) a jeho vazeb na agendové systémy ČPZP. Vyřešení nebo zahájení řešení vad DMS ELO ve stanovených termínech dle kategorizace vady. Poskytnutí služeb podpory pro systémový HW a SW vč. podpory pro technickou návaznost, která představuje poskytnutí součinnosti v otázkách vlastností, vlivů a návazností mezi provozním systémem a okolní infrastrukturou.
Zajištění konzultací při provozu DMS ELO pro pracovníky zadavatele.
Následný rozvoj DMS ELO v definovaném rozsahu prací.
Dokoupení potřebných licencí a upgrade stávajících licencí DMS ELO pro provoz tohoto systému v celé ČPZP, včetně jejich maintenance.
Dále viz zadávací dokumentace a přílohy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000020

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

48810000-9

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele - Ostrava-Vítkovice, ul. Jeremenkova 11, PSČ 703 00, dále Praha 2, ul. Ječná 39 a Kladno, ul.Čermákova 1951

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 10. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

3. 12. 2013, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: McGreen a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Milan Konečný

Kontaktní e-mail: zadavacirizeni@mcgreen.cz

Kontaktní telefon: +420 605 201 156

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění provozní podpory, údržby a dalšího rozvoje DMS ELO.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 9. 10. 2013 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD 9. 10. 2013 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD 9. 10. 2013 Zobrazit
Příloha č. 3 ZD 9. 10. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4 ZD 9. 10. 2013 Zobrazit
Odůvodnění účelnosti zakázky 9. 10. 2013 Zobrazit
Smlouva 6. 1. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 6. 1. 2014 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2013 19. 3. 2014 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2014 24. 3. 2015 Zobrazit
Informace o subdodavatelích podílejících se na realizaci - 2014 30. 3. 2015 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č. 1 9. 2. 2016 Zobrazit
Informace o subdodavatelích podílejících se na realizaci - 2015 10. 3. 2016 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2015 14. 3. 2016 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2016 14. 3. 2017 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2017 28. 3. 2018 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2018 31. 3. 2019 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2019 10. 2. 2020 Zobrazit
Informace zadavatele o ceně uhrazené za plnění zakázky v předchozím kalendářním roce – v roce 2020 3. 3. 2021 Zobrazit
Plnění zakázky v roce 2021 21. 2. 2022 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zajištění provozní podpory, údržby a dalšího rozvoje DMS ELO zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EXON s.r.o. (26376326) Dodavatel 7 959 864,- Kč vč. DPH
6 578 400,- Kč bez DPH
Václav Albrecht (71674071) Uchazeč 8 450 640,- Kč vč. DPH
6 984 000,- Kč bez DPH
Apollo servis s.r.o. (26319055) Uchazeč 8 702 320,- Kč vč. DPH
7 192 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap