Rozvoj transakčního informačního systému Health Insurance System na bázi Microsoft Dynamics NAV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozvoj transakčního informačního systému Health Insurance System na bázi Microsoft Dynamics NAV zadávané zadavatelem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozvoj transakčního informačního systému Health Insurance System na bázi Microsoft Dynamics NAV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zajištění rozvoje Informačního systému zdravotní pojišťovny - transakčního informačního systému Health Insurance System na bázi Microsoft Dynamics NAV (dále „APV“) vyplývajícího z legislativních požadavků a z požadavků zadaných zadavatelem a zajištění prací neinvestičního charakteru v oblasti správy datové základny, v předpokládaném ročním objemu, formou garantované kapacity dodavatele.

Poznámka

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
Dodávka rozvoje informačního systému zdravotní pojišťovny, tak, jak je definována v předmětu zakázky, je chráněna podle autorského zákona. Podle ustanovení §11 odst. 3 Autorského zákona (dále jen „AZ“) má autor právo na nedotknutelnost svého díla (v tomto případě počítačového programu, kterému je za podmínek uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 a 2 AZ poskytnuta autorskoprávní ochrana jako literárnímu dílu), zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla nebo dílo zpracovat či jinak změnit. Autor (dodavatel) neposkytl třetím stranám právo provádět upgrade programu nebo jiným způsobem program měnit a upravovat.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000021

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

487056

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

48810000-9

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 600 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

18 600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 6. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 6. 2014

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozvoj transakčního informačního systému Health Insurance System na bázi Microsoft Dynamics NAV.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rozvoj transakčního informačního systému Health Insurance System na bázi Microsoft Dynamics NAV zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
WEBCOM a.s. (25820826) Dodavatel 22 506 000,- Kč vč. DPH
18 600 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap