DODATEČNÁ INFORMACE - ÚPRAVA ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Revitalizace zámeckého parku zadávané zadavatelem Česká provincie Congregatio Jesu.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

DODATEČNÁ INFORMACE - ÚPRAVA ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Popis informace či souboru

V rámci záruky a záručních uvedených v zadávací dokumentaci nebude požadována a byla vyškrtnuta stať:
"Podmínky péče v záruční době:
Případné stavební či zemní práce v předmětné lokalitě budou realizovány v souladu s ČSN839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Pravidelná, průběžná, odborná, rozvojová a udržovací péče u nové výsadby včetně pravidelné zálivky bude prováděna dle technologických postupů obvyklých pro jednotlivé segmenty dané úpravy v rozsahu, který udrží vysazené rostliny v odpovídající kvalitě a povede k jejich zdárnému vývoji."

Tuto zajistí žadatel sám na vlastní náklady. V rámci zadávací dokumentace byla tato stať odstraněna. Nový dokument zadávací dokumentace je přiložen zde.

Datum uveřejnění

22. 8. 2014

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap