Revitalizace zámeckého parku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace zámeckého parku zadávané zadavatelem Česká provincie Congregatio Jesu. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká provincie Congregatio Jesu

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace zámeckého parku

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby zahrnující komplexní obnovu 9,291 ha parku přiléhajícího k zámku Štěkeň a zároveň v okrajové části obce Štěkeň.
Komplexní obnova parku zahrnuje odborné arboristické zásahy a sadovnické úpravy dle projektové dokumentace „Revitalizace zámeckého parku ve Štekni“ zpracované Ing. akad. arch. Martin Stránským, Studio MAC-ARCHITECTURE, s.r.o., IČ 256 833 90, se sídlem Sušická 17, Praha 6, 160 00 a dle polohopisného a výškopisného zaměření terénu zpracovaného geodetickou kanceláří - Geodetická kancelář Plavec Michalec IČ 26042452 , se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek.
Odborné arboristické zásahy a sadovnické úpravy zahrnují:
- ošetření odborným řezem 117 stromů, navrženo 29 bezpečnostních vazeb do korun stromů;
- vykácení 115 nemocných, odumírajících a potenciálně nebezpečných stromů,
- odstranění nevhodně vysázených keřů a náletových porostů;
- 2904 kusů nově vysázených dřevin;
- obnova travnaté plochy v centrální části parku;
- osazení dřevěného bezpečnostního hrazení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77300000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Štěkeň

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 932 724,- bez DPH (5 968 596,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

8. 9. 2014, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Česká provincie Congregatio Jesu

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Helena Vasilová

Kontaktní e-mail: congjesusteken@email.cz

Kontaktní telefon: +420 728 556 755

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace zámeckého parku.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap