Dotaz č.1

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Produkční tiskový systém zadávané zadavatelem Centrum digitálního tisku s.r.o..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dotaz č.1

Popis informace či souboru

Dotaz:
Velice rádi bychom podali nabídku ve vámi vyhlášeném zadávacím řízení, ovšem naše vnitřní korporátní předpisy nám ve vašem případě znemožňují akceptovat tu skutečnost, že ve smyslu čl. IX. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA OP Návrhu kupní smlouvy „Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího předáním dodaného zboží“. Proto si vás dovolujeme požádat, jestli byste, prosím, nezměnili ono ustanovení OP na nabytí vlastnického práva až okamžikem zaplacení kupní ceny, a to ve smyslu § 2132 OZ v této textaci: „Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Předem děkujeme za Vaše vyjádření, případně zaslání aktualizované Kupní smlouvy.
Odpověď:
S ohledem na zmíněné okolnosti vyhovujeme vašemu požadavku a umožňujeme změnu návrhu kupní smlouvy.

Zadavatel bude v obchodních podmínkách akceptovat jak variantu "Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího předáním dodaného zboží“ tak i "Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny"

Výše uvedená změna není podstatná a z tohoto důvodu zůstává lhůta pro podání nabídek neměnná.

Datum uveřejnění

9. 8. 2018

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap