Zmapování současného stavu směrově značených tras a stezek na území Zlínského kraje

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zmapování současného stavu směrově značených tras a stezek na území Zlínského kraje zadávané zadavatelem Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zmapování současného stavu směrově značených tras a stezek na území Zlínského kraje

Předmět veřejné zakázky

Zmapování současného stavu směrově značených tras a stezek na území Zlínského kraje podle kategorií:
o pěší trasy KČT,
o poutní stezky (Cyrilometodějská, Svatojakubská),
o cykloturistické trasy KČT (číslované),
o MTB trasy,
o hipostezky,
o Moravské vinařské stezky
o Naučné stezky
o a další značené turistické trasy na území Zlínského kraje
Současně bude provedena podrobná korektura a aktualizace skutečného stavu proti veřejně dostupným zobrazením tras a stezek.

Forma výstupu: Tabulkový přehled turistických tras s vyznačením příslušnosti dle kategorizace, přehledná mapa ve formátu pdf. s grafickým rozlišením typů tras.

Směrové vedení turistických tras bude vyznačeno ve společném mapovém podkladě v digitální formě. Forma výstupu: mapový výstup ve formátu pdf, společný mapový podklad se zákresem tras ve veřejně přístupné formě prostřednictvím internetu, vedení tras ve formátu GPX (formát pro navigační systém).

Návrh výběru tras pro určené cílové skupiny dle kategorizace.

Popis charakteru vybraných tras, jejich vhodnosti pro určené cílové skupiny a zobrazení jejich výškového profilu.

Kategorizace tras z pohledu jednotlivých cílových skupin uživatelů:
o Rodiny s dětmi
o Aktivní turisté
o Bikeři, terénní cyklisté
o Zájemci o vinařské stezky
o Poutní turisté

Lokalizace tras a stezek z pohledu dostupnosti turistických destinací a vybraných cílů.

Forma výstupu: Tabulkový přehled turistických tras s vyznačením příslušnosti dle kategorizace, přehledná mapa ve formátu pdf. s grafickým rozlišením typu tras a jejich vztahu k destinacím.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

CVM-VZ/2014/3/03

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

247 900,- bez DPH (300 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 6. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek

12. 6. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Radka Valášková

Kontaktní e-mail: radka.valaskova@vychodni-morava.cz

Kontaktní telefon: 733161673

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zmapování současného stavu směrově značených tras a stezek na území Zlínského kraje.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek vč. příloh 2. 6. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 9. 6. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap