Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země zadávané zadavatelem Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření produktu cestovního ruchu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země“ a zajištění mediální kampaně v období únor/březen 2015 – listopad 2015, jejímž cílem je představit východní část České republiky jako destinaci spjatou se sv. Cyrilem a Metodějem. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky představení Východní Moravy jako destinace vhodné pro turistiku a cykloturistiku.

Předmět zakázky je rozdělen na 3 části: část A – tvorba a tisk propagačních materiálů, část B – zajištění mediálních kampaní a část C - tvorba webových stránek a mobilní aplikace.

Uchazeč má možnost podat nabídku na každou označenou část (část A, část B nebo část C) samostatně.

Poznámka

Uchazeč má možnost podat nabídku na každou označenou část (část A, část B nebo část C) samostatně

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000008

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

497197

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

IOP II. - VZ/2014/N/04

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79340000-9

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 320 661,- Kč (část A: 3333471,- Kč, část B: 14 218 595,- Kč, část C: 768 595,- Kč) bez DPH (22 168 000,- Kč (část A: 4 033 500,- Kč, část B: 17 204 500,- Kč, část C: 930 000,- Kč) s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

11 527 000,- Kč pro část B; 514 290,- Kč pro část C bez DPH (13 947 670,- Kč pro část B; 622 291,- Kč pro část C s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

11 526 173,55 Kč pro část B; 514 290,- Kč pro část C bez DPH (13 946 670,- Kč pro část B; 622 291,- Kč pro část C s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 12. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek

9. 2. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Radka Valášková

Kontaktní e-mail: radka.valaskova@vychodni-morava.cz

Kontaktní telefon: 733161673

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Locomotion spol. s r.o. (28316321) Dodavatel 13 947 670,- Kč pro část B; 622 291,- Kč pro část C Kč vč. DPH
11 527 000,- Kč pro část B; 514 290,- pro část C Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap