Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země II. zadávané zadavatelem Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tvorby a tisku propagačních materiálů. Počet propagačních materiálů: 4 druhy
Podrobný popis předmětu díla viz zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

508643

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

IOP II.-VZ/2015/N/01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

22460000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 333 471,- bez DPH (4 033 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 249 240,- bez DPH (2 721 580,40 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 2. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

17. 4. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Radka Valášková

Kontaktní e-mail: radka.valaskova@vychodni-morava.cz

Kontaktní telefon: 733161673

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění 27. 2. 2015 Zobrazit
zadávací dokumentace vč. příloh 27. 2. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č.1 20. 3. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 28. 5. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 28. 5. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země II. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ASTRON studio CZ (26751305) Dodavatel 2 721 580,40 Kč vč. DPH
2 249 240,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap