PCR-VZ/2014/P/01 Tvorba speciální produktové nabídky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce PCR-VZ/2014/P/01 Tvorba speciální produktové nabídky zadávané zadavatelem Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

PCR-VZ/2014/P/01 Tvorba speciální produktové nabídky

Předmět veřejné zakázky

Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě a nabídce cestovního ruchu na území Východní Moravy (Zlínského kraje) a prosazení této destinace na zahraničních trzích. Konkrétně jde o zvýšení tvorby turistických produktů a tím rozvinutí systému cíleného marketingu.
Předmětem zakázky „Tvorba speciální produktové nabídky“ je výběr dodavatele, který zajistí komplexní tvorbu a tisk propagačních materiálů s produktovou nabídkou Východní Moravy pro zdrojové trhy Itálie, Polsko, Slovensko, Německo a Rakousko
a bude ke každé produktové nabídce pro konkrétní zdrojový trh (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Itálie) vytvořen a kompletně realizován marketingový komunikační mix (MKM) a jeho zdůvodnění. Marketingový mix bude nastaven pro B2B a B2C.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

PCR-VZ/2014/P/01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79342200-5

Místo plnění veřejné zakázky

Česká republika, Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo, Itálie

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 756 199,- bez DPH (2 125 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 641 569,- bez DPH (1 986 299,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 1. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 1. 2014

Lhůta pro podání nabídek

27. 1. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy,o.p.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Veronika Krahulová

Kontaktní e-mail: veronika.krahulova@vychodni-morava.cz

Kontaktní telefon: +420577043905

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce PCR-VZ/2014/P/01 Tvorba speciální produktové nabídky.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 10. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 Výzvy 10. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 Výzvy 10. 1. 2014 Zobrazit
Zadávací dokumentace 10. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD 10. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD 10. 1. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo 14. 2. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 19. 2. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap