Natočení a zpracování audiovizuálního materiálu pro žáky se SVP z 1. stupně praktických a speciálních základních škol včetně přípravy podkladů pro DVD

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Natočení a zpracování audiovizuálního materiálu pro žáky se SVP z 1. stupně praktických a speciálních základních škol včetně přípravy podkladů pro DVD zadávané zadavatelem CEET Liberec s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CEET Liberec s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Natočení a zpracování audiovizuálního materiálu pro žáky se SVP z 1. stupně praktických a speciálních základních škol včetně přípravy podkladů pro DVD

Předmět veřejné zakázky

Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem této zakázky je pořízení a zpracování audiovizuálního materiálu pro výuku anglického jazyka žáků se SVP z 1. stupně praktických a speciálních základních škol včetně přípravy podkladů pro DVD.

Specifikace zakázky:

1. Pořízení a zpracování strukturovaných jazykových audiovizuálních aktivit pro žáky se SVP z 1. stupně praktických a speciálních základních škol

o celkem minimálně 90min
o režie a dramaturgie
o digitální efekty a animace

V těchto aktivitách se rodilý mluvčí obrací přímo na žáky, „komunikuje“ s nimi a vyžaduje od žáků verbální i neverbální reakce, na které dále reaguje. Tyto aktivity doplňují a provází výuku angličtiny a zvyšují motivační rámec pro výuku. Zadavatel proto požaduje od dodavatele motivační a velice atraktivní zpracování zadaných aktivit pro cílovou skupinu diváků. Při pořizování tohoto audiovizuálního materiálu je nutné využít trikového studia dodavatele, neboť 100% zakázky bude vytvářeno na zeleném plátně (s klíčováním) s animovaným pozadím. Zadavatel v aktivitách vyžaduje implementaci prvků animace a digitálních efektů (např. pohyby zvířat, dopravních prostředků, přírodní živly apod.), které budou dotvářet představu dětí o aktuálních promluvách rodilého mluvčího. Kromě postavy rodilého mluvčího musí dodavatel dále u podstatné části aktivit počítat s implementací mluvícího maňáska, který bude vést dialogy s rodilým mluvčím, a tudíž musí být namluven a vyklíčováván zvlášť. Rodilého mluvčího pro natáčení zajistí na své náklady zadavatel, ostatní náklady včetně grafiky, případného loutkovoda pro maňáska apod. budou na straně dodavatele. Dodavatel musí pro natáčení určitých aktivit zajistit rekvizity, které běžně využívají školy nebo divadla. Aktivity si zadavatel vyhrazuje právo také umístit na edukativním portále, přičemž technické řešení umístění na web (komprimace atd.) se zavazuje realizovat zadavatel. Zadavatel předpokládá průměrně 1 pracovní den na konzultační práce, 1 pracovní den na přípravné práce a 1 pracovní den na pořízení materiálu jedné konečné aktivity (o průměrné předpokládané délce 3-5 minut) v trikovém studiu, tj. bez zpracování audiovizuální aktivity (klíčování, editace). Zadavatel požaduje po dodavateli aktivní znalost angličtiny z důvodu komunikace s rodilými mluvčími.

2. Zpracování audio banky slovní zásoby
o slovní zásoba se skládá ze 3 souborů: min. 300 jednotek aktivní slovní zásoby, min. 300 jednotek pasivní slovní zásoby a min. 200 jednotek slovní zásoby pro učitele
o studiové pořízení audio záznamu
o synchronizace s textem
o umístění této audio banky slovní zásoby na DVD, rozdělení do tematických skupin a vytvoření samostatného menu pro každou skupinu


Zadavatel dodá strukturovanou slovní zásobu (slova, slovní spojení a fráze), ze které dodavatel vytvoří audio záznam ve studiové kvalitě. Tento záznam bude synchronizován s textem a v podobě strukturovaného menu s kompletním výpisem jednotek obsažen na samostatném DVD. Každá tematicky zaměřená skupina slov (slovních spojení) musí být samostatně spustitelná a audio záznam musí být opatřen synchronizovaným textovým doprovodem. Zadavatel požaduje grafické odlišení aktivní slovní zásoby jak v seznamu, tak při přehrávání, a to v rozsahu min. 300 jednotek. Zadavatel dodá rodilého mluvčího pro namluvení audio záznamu.


3. Příprava podkladů pro výrobu a výroba DVD
o zpracování všech audiovizuálních materiálů do standardu DVD-VIDEO
o mastering všech audiovizuálních materiálů
o authoring 2x DVD (DVD s audiovizuálními aktivitami pro žáky, DVD se slovní zásobou)
o grafické zpracování menu, obalu


4. Obecné požadavky

o Návrh a zpracování kompletních grafických podkladů.
o Nutná aktivní komunikace v angličtině s rodilými mluvčími.
o Profesionální kvalita obrazu a zvuku.
o Zadavatel vyžaduje zpracování všech audiovizuálních materiálů do standardu DVD-VIDEO.

Externí odkaz na bližší informace

alena.cvancarova@ceet.eu

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

92111100-3 Výroba vzdělávacích filmů a videa

Místo plnění veřejné zakázky

trikové studio dodavatele, provozovna zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 150 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 5. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 5. 2012

Lhůta pro podání nabídek

25. 5. 2012, 16:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Natočení a zpracování audiovizuálního materiálu pro žáky se SVP z 1. stupně praktických a speciálních základních škol včetně přípravy podkladů pro DVD.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap