Nákup služeb poradců a expertů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup služeb poradců a expertů zadávané zadavatelem ČECHYMEN a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ČECHYMEN a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup služeb poradců a expertů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování poradenských a expertních činností pro IS Security Eye. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnoticí kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách uveřejněných na profilu zadavatele. Předmět veřejné zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Identifikace zadavatele:
ČECHYMEN a.s.
Na Mlýnici 33/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava
293 87 132

Nabídky mohou být podány českém v nebo slovenském jazyce. Společnost prohlašuje, že toto zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva II programu podpory ICT a sdílené služby – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný dodavatel má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) číslem projektu „CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009382“ a názvem projektu „Informační systém Security Eye“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-025523

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 056 500,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 10. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Dardová

Kontaktní e-mail: kdardova@justimagine.cz

Kontaktní telefon: +420 778 527 021

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup služeb poradců a expertů.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap