Pevnolátkový laser

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pevnolátkový laser zadávané zadavatelem CEBES a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CEBES a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pevnolátkový laser

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie (Pevnolátkový laser), která je blíže specifikována zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Externí odkaz na bližší informace

www.cebes.cz

Poznámka

Ostatní zadavatel - nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Uchazeč vybraný na základě tohoto výběrového řízení je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této zakázky kontrolním orgánům poskytovatele dotace a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

631459

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

012016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42610000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Kloboucká 866/0, Brumov-Bylnice, 76331

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 000 000,- bez DPH (21 780 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

11. 3. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CEBES a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Fojtík Jaroslav

Kontaktní e-mail: fojtik@cebes.cz

Kontaktní telefon: +420 577 302 071

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pevnolátkový laser.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap