PEVNOLÁTKOVÝ LASER 2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce PEVNOLÁTKOVÝ LASER 2 zadávané zadavatelem CEBES a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CEBES a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

PEVNOLÁTKOVÝ LASER 2

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie (Pevnolátkový laser), která je blíže specifikována zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Poznámka

Ostatní zadavatel - nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Uchazeč vybraný na základě tohoto výběrového řízení je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této zakázky kontrolním orgánům poskytovatele dotace a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

635685

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

022016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42610000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Kloboucká 866/0, Brumov-Bylnice, 76331

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

13. 5. 2016

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CEBES a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Fojtík Jaroslav

Kontaktní e-mail: fojtik@cebes.cz

Kontaktní telefon: +420 577 302 071

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce PEVNOLÁTKOVÝ LASER 2.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap