Právě se nacházíte: Profil zadavatele > CEBES a.s. > CNC pásová pila

CNC pásová pila

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce CNC pásová pila zadávané zadavatelem CEBES a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CEBES a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

CNC pásová pila

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie v tomto rozsahu: CNC pásová pila. Jedná se o automatickou pásovou pilu pro sériové řezání lehce až těžce dělitelných materiálů. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Poznámka

Zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“), a v souladu s aktuálními Pravidly pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Veškeré použité názvy a výrobky v této zadávací dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu.

Dodavatel může nabídnout použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry. Pokud dodavatel nabídne použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí prokazatelně doložit splnění požadovaných minimálních parametrů.

Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Kloboucká 866, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

12. 6. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JVM-RPIC, spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Hradil

Kontaktní e-mail: hradil@jvmrpic.cz

Kontaktní telefon: 725768513

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce CNC pásová pila.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení výběrového řízení 11. 5. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace 11. 5. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace-přílohy 0. 0. 0000 Zobrazit
Informace o výsledku 20. 6. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap