Hardware a software pro Vědeckotechnický park Dobříš

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Hardware a software pro Vědeckotechnický park Dobříš zadávané zadavatelem CAVD s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CAVD s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Hardware a software pro Vědeckotechnický park Dobříš

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware (HW) a software (SW) pro Vědeckotechnický park Dobříš. Součástí předmětu veřejné zakázky je doprava zboží do místa plnění. Součástí plnění jsou u některých položek hardwaru služby související s jeho dodáním (sestavení, zahoření, instalace dodaného hardware a zaškolení), přičemž přesný rozsah požadovaných služeb pro jednotlivé položky hardwaru je vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace. U požadovaného softwaru se jedná se o prosté dodání: software nebude dodavatelem instalován. Dodavatel musí zabezpečit záruční a pozáruční autorizovaný servis nabízené technologie v ČR.

Podrobnou specifikaci požadovaného HW a SW obsahuje zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a její přílohy. Zadavatelem v ZD vymezená specifikace a parametry HW a SW představují minimální požadavky zadavatele na předmět dodávky. Uchazeč nesmí nabídnout parametry horší; může však nabídnout parametry lepší (u zboží, u kterého lze objektivně stanovit, že se jedná o lepší parametry). Požadované zboží (HW i SW) musí být nové; zadavatel nepřipouští zboží repasované.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

524523

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

30213000-5

Místo plnění veřejné zakázky

areál Vědeckotechnického parku Dobříš, č.p. 1989, k. ú. Dobříš, Středočeský kraj, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 828 370,10 bez DPH (4 632 327,82 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 9. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

24. 9. 2015, 15:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Hardware a software pro Vědeckotechnický park Dobříš.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Hardware a software pro Vědeckotechnický park Dobříš zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
GraphTech spol. s r.o. (25238051) Dodavatel 4 632 328,- Kč vč. DPH
3 828 370,10 Kč bez DPH
Netlancers s.r.o. (28926269) Uchazeč 4 778 659,- Kč vč. DPH
3 949 305,- Kč bez DPH
MASTER IT Technologies, a.s. (27851931) Uchazeč 4 752 448,- Kč vč. DPH
3 927 643,- Kč bez DPH
Data Force, s.r.o. (02967171) Uchazeč 4 733 675,- Kč vč. DPH
3 912 128,- Kč bez DPH
Internet Partner s.r.o. (25952021) Uchazeč 4 706 485,- Kč vč. DPH
3 889 657,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap