Nákup CAM systémů a technologie pro automatické opracování kovů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup CAM systémů a technologie pro automatické opracování kovů zadávané zadavatelem CAUTUM s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CAUTUM s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup CAM systémů a technologie pro automatické opracování kovů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je komplexní dodávka 2 kusů specializovaných CNC strojů pro automatické obrábění a tvorbu kovových prototypů, vhodných pro prototypovou výrobu, respektive tzv. „Rapid Prototyping“ a kompatibilních s CAD systémy RHINOCEROS 3D a SolidWorks. Součástí dodávky je i zaškolení zaměstnanců na obsluhu dodávaného zařízení.

Komplexní dodávka souboru 2 kusů specializovaných CNC strojů zahrnuje:
a) CNC stroj pro automatické obrábění a tvorbu kovových prototypů složitých nesymetrických těles a malosériovou výrobu – CNC frézka portálová – včetně zaškolení (1 kus)

b) CNC stroj pro automatické obrábění a tvorbu kovových prototypů rotačních těles
a malosériovou výrobu – CNC soustruh – včetně zaškolení (1 kus)

Poznámka

- Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku bez možnosti dílčího plnění.
- Zadavatel, společnost CAUTUM s.r.o., prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
- Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
- Náklady účasti ve výběrovém řízení nejsou vyžadovány.
- Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
- Zadavatel předložené nabídky účastníkům nevrací.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené účastníky v nabídkách.

- Soutěžní lhůta v zadávacím řízení pro podání nabídek účastníků v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky je minimálně 15 kalendářních dní. Soutěžní lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, tj. od data zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo zveřejněno na profilu zadavatele dne 6. 7. 2017. Zadávací podmínky byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 5. 7. 2017.

- Soutěžní lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 7. 2017, 15:00 hod.

- Za včasné doručení nabídky odpovídá výhradně účastník.

- Obálky doručené po lhůtě zadavatel neotvírá.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

217002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42620000-8

Místo plnění veřejné zakázky

CAUTUM s.r.o. Denisova 639/2 702 00 Ostrava 2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 900 000,- bez DPH (8 349 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 850 000,- bez DPH (8 288 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

24. 7. 2017, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CAUTUM s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lucie Nečesaná

Kontaktní e-mail: sprava_vz@centrum.cz

Kontaktní telefon: + 420 778 455 800

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup CAM systémů a technologie pro automatické opracování kovů.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nákup CAM systémů a technologie pro automatické opracování kovů zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ENWOX ENERGY (02639564) Dodavatel 8 288 500,- Kč vč. DPH
6 850 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap