Pořízení techniky pro odstranění prašnosti v regionu Časnýř

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení techniky pro odstranění prašnosti v regionu Časnýř zadávané zadavatelem Časnýř. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Časnýř

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení techniky pro odstranění prašnosti v regionu Časnýř

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka čistící techniky – 2 ks zametacích strojů pro svazek obcí Časnýř. Technické parametry zametacích strojů jsou popsány v oddíle III této zadávací dokumentace – technické podmínky pro splnění veřejné zakázky.
Zakázka je považována za splněnou po předání dodávky dle smlouvy na místo určení, v bezvadném a funkčním stavu, nové, v originálním balení a bez jakýchkoliv zjevných vad, její namontování a uvedení do funkčního stavu. Součástí plnění je i předání veškeré dokumentace k předmětu dodávky – protokoly o zkouškách, testech a měřeních, atesty, záruční listy a zaškolení obsluhy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

366740

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

366740

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34144430-1

Místo plnění veřejné zakázky

mikroregion Časnýř

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 082 645,- bez DPH (2 520 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 210 816,- bez DPH (2 675 087,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 210 816,- bez DPH (2 675 087,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 7. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 7. 2013

Lhůta pro podání nabídek

29. 7. 2013, 00:10:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Bc. Jana Švédová

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Jana Švédová

Kontaktní e-mail: jana.svedova@tiscali.cz

Kontaktní telefon: +420607170464

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení techniky pro odstranění prašnosti v regionu Časnýř.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení techniky pro odstranění prašnosti v regionu Časnýř zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
GARDEN Studio, s.r.o. (60698454) Dodavatel 2 675 087,- Kč vč. DPH
2 210 816,- Kč bez DPH
Haiteco CZ, s.r.o., (25922190) Uchazeč 3 327 500,- Kč vč. DPH
2 750 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap