Dodávka čelního kolového nakladače s výměnným zařízením

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka čelního kolového nakladače s výměnným zařízením zadávané zadavatelem CANNONEER group s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CANNONEER group s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka čelního kolového nakladače s výměnným zařízením

Předmět veřejné zakázky

Předmětem pořízení je dodávka čelního kolového nakladače s výměnným zařízením.

Předmět plnění je popsán technickou specifikací, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace

Externí odkaz na bližší informace

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/cannoneer-group-s-r-o_3013/

Poznámka

Zakázka je zadavatelem vyhlášená v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů s platností od 2. 5. 2017 č.j.: MPO 29205/17/61100 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Zadavatel konstatuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Místo pro podání nabídek je: EUFC CZ s.r.o., U Branek 596/3, 102 00 Praha 10 – Hostivař.
Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný účastník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34144710-8

Místo plnění veřejné zakázky

CANNONEER group s.r.o. Mostecká 88/48 Horní Jiřetín.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 470 000,- bez DPH (7 828 700,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

27. 9. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CANNONEER group s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zuzana Kloudová

Kontaktní e-mail: zuzana.kloudova@eufc.cz

Kontaktní telefon: +420 731653810

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka čelního kolového nakladače s výměnným zařízením.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap