DPS pro LED diody

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce DPS pro LED diody zadávané zadavatelem C.G.T. s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

C.G.T. s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

DPS pro LED diody

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání studie desek plošných spojů pro LED diody.
Sledované parametry:
- Materiály a skladba jednotlivých vrstev
- Izolační vlastnosti
- Tepelná vodivost
- Cena

Zadání analýzy:
Vydefinování základních používaných materiálů a typů konstrukce desky plošného spoje pro osazování LED diod.
Porovnání vlastností a vhodnosti použití pro vysoce svítivé LED diody.
Vhodnost jednotlivých materiálů pro ruční a automatické osazování desek.
Posouzení vlivu provozních podmínek na jednotlivé druhy materiálů a způsobu osazování se zaměřením na provoz v průmyslových aplikacích a dopravě. Možné způsoby ochrany před klimatickými vlivy.
Nejnovější vývojové trendy v oblasti skladby vrstev desky.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Albrechtice 67, Lanškroun, PSČ 56301, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 000 000,- bez DPH (1 210 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 1. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 1. 2020

Lhůta pro podání nabídek

27. 1. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: C.G.T. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Radek Polák

Kontaktní e-mail: polak@cgt-cz.cz

Kontaktní telefon: +420774969967

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce DPS pro LED diody.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap