Pořízení CNC vláknového laseru plocho roto

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení CNC vláknového laseru plocho roto zadávané zadavatelem BRM AERO, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BRM AERO, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení CNC vláknového laseru plocho roto

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je pořízení CNC vláknového laseru plocho roto s parametry obsaženými v příloze č. 2 Zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
IČ zadavatele: 29190924.
Sídlo zadavatele: Letecká č.ev. 255, 686 04 Kunovice.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

16. 11. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: BRM AERO, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Bříštěla

Kontaktní e-mail: Milan.bristela@gmail.com

Kontaktní telefon: 773984338

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení CNC vláknového laseru plocho roto.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap