Snížení energetické náročnosti budovy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti budovy zadávané zadavatelem BONVER MORAVIA s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BONVER MORAVIA s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti budovy

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení stavební práce - stavební úpravy objektu č.p. 744 stojícím na pozemku p.č. st. 1530 v k.ú. Krásno nad Bečvou, nacházejícím se na ulici Kupkova.

Stavební práce jsou rozděleny do 6 okruhů bez možnosti dílčího plnění, to znamená, že uchazeči mohou podat nabídku pouze na celou veřejnou zakázku dle Zadávací dokumentace.

Jedná se o tyto okruhy:
i) Zateplení fasády objektu + dozdívky,
ii) Výměna oken a dveří v obvodovém zdivu,
iii) Zateplení stropu SDK podhledy a minerální izolací,
iv) Zateplení podlah půdy nepochozí minerální izolací,
v) Zateplení plechových dveří + výměna skel vrat,
vi) Zateplení plochých střech.

Bližší informace jsou uvedeny v přiložené Zadávací dokumentaci.

Poznámka

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Toto výběrové řízení je zadáváno v souladu s 17_17_M_Pravidla pro výběr dodavatelů čj.: MPO 203/14/61100/61000, č. vydání 9, účinné od 13. 1. 2014.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Objekt č.p. 744 na pozemku p.č.st.1530, k.ú. Krásno nad Bečvou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 400 000,- bez DPH (2 904 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 5. 2014

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2014, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Advokátní kancelář Jiříček & Procházka, sdružení advokátů

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Viktor Procházka, advokát

Kontaktní e-mail: bonver@advokatprochazka.cz

Kontaktní telefon: 608072248

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti budovy.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap