Výroba elektrod alkalických akumulátorů- projektová dokumentace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výroba elektrod alkalických akumulátorů- projektová dokumentace zadávané zadavatelem BOCHEMIE a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BOCHEMIE a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výroba elektrod alkalických akumulátorů- projektová dokumentace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace průmyslové stavby a autorského dozoru realizace stavby v rozsahu:

A – dispoziční řešení
B –projekt pro stavební povolení (DSP)
C – vyřízení stavebního povolení
D–realizační projekt (DPS)
E–výkaz výměra rozpočet stavby
F –autorský dozor stavby (AD)
G–dokumentace skutečného provedení

Zpracování projektové dokumentace bude v rozsahu a v souladu s platnými právními předpisy:
- vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky
-vyhláška 231/2012 Sb., která stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to v rozsahu stanoveném Přílohou č.2 vyhlášky a v souladu se zněním zákona č.183/2006 Sb. stavební zákon a souvisejících předpisů v platném znění.

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, smluvní vztah se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

Poznámka

Společnost Bochemie a.s. prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Žádost o předání podkladů k projektové dokumentaci včetně vyplněné a podepsané smlouvy o ochraně důvěrných informací – NDA (Příloha č.4) zašle žadatel elektronicky na adresu: Pavel.Lazar@bochemie.cz a současně písemně na adresu: Bochemie a.s., Lidická 326, Bohumín 73581, nebo prostřednictvím datové schránky ID: 8pm926p. Žádost bude podepsána originálně osobou oprávněnou jednat, případně osobou zmocněnou, originál nebo ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí žádosti uchazeče.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

5122017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Bochemie a.s., Lidická 326, Bohumín 735 81

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 000 000,- bez DPH (4 840 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 12. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

19. 1. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Bochemie a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Lazar

Kontaktní e-mail: Pavel.Lazar@bochemie.cz

Kontaktní telefon: +420596091111

Kontaktní datová schránka: 8pm926p

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výroba elektrod alkalických akumulátorů- projektová dokumentace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zakázce Bochemie projekt 5. 12. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace Bochemie projekt 5. 12. 2017 Zobrazit
zrušení soutěže 20. 12. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap