Vývoj SW pro řízení chytré postele

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vývoj SW pro řízení chytré postele zadávané zadavatelem BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vývoj SW pro řízení chytré postele

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je nákup služeb, resp. poradenských služeb souvisejících s vývojem řídícího software, návrhu a dodání snímacích, řídících a ovládacích prvků pro chytrou postel. Zakázka je realizována v rámci projektu reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0009755 s názvem „Výzkum a vývoj chytré postele společností Blanář Nábytek, a.s.“. Výstupem zakázky bude funkční prototyp řídícího systému chytré postele včetně jeho napojení na externí ovládací panel a jednotlivé řídící a ovládací prvky umístěné v komponentech samotné postele.

Požadované funkce chytré postele a řídícího systému:

- Ovládání polohování roštu
- Aktivní ovládání tuhosti matrace
- Ovládání vibrací roštu
- Ovládání podsvícení postele
- Ovládání čtecích lampiček + bezdotykové ovládání lampiček přímo, pozvolné zhasínání po usnutí
- Ovládání klimatizace postele
- Ovládání reproduktorů
- Pohybový senzor pod postelí pro podsvícení postele
- Propojení s elektronickou dekou pro monitoring kontroly spánku, teploty, srdečního rytmu, apod + vyhodnocení na ovládacím panelu
- Internet v ovládacím panelu
- Návrh, vývoj a výroba prototypu ovládacího panelu
- USB napájení, nabíjení telefonu
- Osvětlení nočního stolku

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné zadávací řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 54) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72200000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Brumovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 9. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

12. 10. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vývoj SW pro řízení chytré postele.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 21. 9. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 21. 9. 2018 Zobrazit
Přílohy č. 1 - 4 ZD 21. 9. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 18. 10. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vývoj SW pro řízení chytré postele zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Mgr. Jiří Kloc (05566185) Dodavatel 2 904 000,- Kč vč. DPH
2 400 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap