Rekonstrukce CZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici (II. část – konektivita a nákup techniky)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce CZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici (II. část – konektivita a nákup techniky) zadávané zadavatelem Biskupství ostravsko-opavské. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Biskupství ostravsko-opavské

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce CZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici (II. část – konektivita a nákup techniky)

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci projektu „Rekonstrukce CZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici (II. část – konektivita a nákup IT techniky)“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005370, schváleného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) po období 2014 – 2020, výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI (dále také „výzva“), pro specifický cíl 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ (dále jen „projekt“).
Předmětem veřejné zakázky je
a) pořízení a implementace vybavení zajišťujícího kvalitní a bezpečný síťový provoz (WAN, LAN) včetně vypracování potřebné dokumentace v češtině, zajištění provozu tak, aby byl naplněn především standard konektivity dle podmínek 66. výzvy IROP, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a
b) pořízení a instalace techniky pro výuku odborných předmětů.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné zprovoznění vybavení a techniky, včetně vytvoření dokumentací a postupů pro objednatele ke všem technickým částem předmětu plnění – díla – realizovaného ve dvou fázích:
I. fáze – realizační a implementační (včetně dokumentace a zaškolení obsluhy)
II. fáze – provozní (technická podpora, aktualizace, servis)
Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

 32400000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je budova Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice, Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 237 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

24. 7. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Kontaktní e-mail: vz@mt-legal.com

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce CZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici (II. část – konektivita a nákup techniky).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce CZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici (II. část – konektivita a nákup techniky) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
UNIS COMPUTERS, a.s. (63476223) Dodavatel 2 758 618,50 Kč vč. DPH
2 279 850,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap