Stavební úpravy továrny v Dlouhé Loučce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy továrny v Dlouhé Loučce zadávané zadavatelem BIOMAC Ing. Černý s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BIOMAC Ing. Černý s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy továrny v Dlouhé Loučce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavebních prací je oprava stávající budovy „Baťovy továrny“ pro výrobní technologii a sklady. V jižní zděné hale bude po stavebních úpravách (výměna oken, vrat, střešní krytiny, elektroinstalace, venkovní a vnitřní omítky a podlaha) zřízen sklad hotových výrobků – ekopaliv z biomasy-dřevěných briket a pelet. Na hlavní budově továrny bude také vyměněna kompletně střešní krytina, okna, vrata, elektro-vodo-topo instalace a všechny podlahy. V hlavní části budovy bude nově stavebně opraveno i sociální zázemí pro zaměstnance (WC, sprchy, šatny, jídelna aj.) a kanceláře a sklady. V areálu budou opraveny rozvody vody a hasebních hydrantů, svody dešťové kanalizace, rozvody elektrické energie, splašková kanalizace do opravené jímky. Příjezdové komunikace, zpevněné plochy a nádvoří budou odvodněny, nově předlážděny a osvíceny. V okolí stavby bude terén zbaven náletových dřevin, odspádován a upraven. Poškozené oplocení bude opraveno včetně dvou vjezdových bran.

Poznámka

Veřejná zakázka je vyhlášena podle Pravidel pro výběr dodavatelů 17 17 M č.j.: 31688/12/61100/61000 číslo vydání/aktualizace 8/3 programu OPPI, při respektování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle §6 zákona č. 137/2006 Sb. Nejedná se však o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

p.č. 78 o zapsané na LV 165 pro obec Dlouhá Loučka, Katastrální území Horní Dlouhá Loučka.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

29 000 000,- bez DPH (35 090 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

19 180 068,- bez DPH (23 207 883,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 1. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 1. 2013

Lhůta pro podání nabídek

25. 2. 2013, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ing. Tomáš Maceček

Kontaktní e-mail: macecek@itm-institut.cz

Kontaktní telefon: +420 603 484 170

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy továrny v Dlouhé Loučce.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo_1 5. 3. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo_2 5. 3. 2013 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy továrny v Dlouhé Loučce zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MANAG,a.s. Zarámí 92, 760 01 Zlín (47906898) Uchazeč 23 411 447,- Kč vč. DPH
19 348 304,- Kč bez DPH
STAVKOM, spol. s r.o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, (41604041) Uchazeč 27 149 827,- Kč vč. DPH
22 437 874,- Kč bez DPH
Milan Mazák REKULTA, Zámecká 5, 783 86 Dlouhá Loučka (41416244) Dodavatel 23 207 882,- Kč vč. DPH
19 180 068,- Kč bez DPH
Czasch spol. s r.o., Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál (47972947) Uchazeč 27 695 553,- Kč vč. DPH
22 888 887,- Kč bez DPH
SYNER MORAVA, a.s. 1. máje 532, 767 01 Kroměříž (63493675) Uchazeč 27 035 711,- Kč vč. DPH
22 343 563,- Kč bez DPH
CARMAN a.s., U Pily 918, 783 91 Uničov (26138891) Uchazeč 25 240 999,- Kč vč. DPH
20 860 330,- Kč bez DPH
JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, Horní Benešov 793 12 (26876574) Uchazeč 25 144 922,- Kč vč. DPH
20 780 928,- Kč bez DPH
HOCHTIEF CZ a.s., Sokolská tř. 2800/99, 702 00 Ostrava (46678468) Uchazeč 26 438 577,- Kč vč. DPH
21 850 064,- Kč bez DPH
PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., Zarámí 4077, 760 40 Zlín (25309439) Uchazeč 25 643 078,- Kč vč. DPH
21 192 627,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap