Výzva k podání cenové nabídky na odkup majetku Bezpečnostně technologického klastru, z. s. – Komplex A

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výzva k podání cenové nabídky na odkup majetku Bezpečnostně technologického klastru, z. s. – Komplex A zadávané zadavatelem Bezpečnostně technologický klastr, z. s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výzva k podání cenové nabídky na odkup majetku Bezpečnostně technologického klastru, z. s. – Komplex A

Předmět veřejné zakázky

Předmětem koupě je majetek Bezpečnostně technologického klastru, z. s. v rozsahu, který je
stanoven v návrhu smlouvy a její příloze „Inventurní soupis majetku“. Uvedený soubor věcí byl
pořízen v rámci projektu „Podpora výzkumu v bezpečnosti pro Bezpečnostně-technologický klastr“, který byl spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace, Klastry - Výzva II,
registrační číslo: 5.1 SPK02/026. Jelikož předmět koupě splnil svůj účel a bylo za jeho pomoci
dosaženo cílů předmětného projektu, pozbývá jeho další využití ze strany prodávajícího smysl.

Poznámka

Prodávající předně upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení ve smyslu zákona
č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

U Pošty 1163/13, Havířov-Prostřední Suchá

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

31. 7. 2018, 23:59:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Simona Guzdková

Kontaktní e-mail: simona.guzdkova@btklastr.cz

Kontaktní telefon: +420 734 232 532

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výzva k podání cenové nabídky na odkup majetku Bezpečnostně technologického klastru, z. s. – Komplex A.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání cenové nabídky 20. 7. 2018 Zobrazit
Návrh smlouvy 20. 7. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap