Externí odborné služby pro projekt AIR BORDER

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Externí odborné služby pro projekt AIR BORDER zadávané zadavatelem Bezpečnostně technologický klastr, z. s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Externí odborné služby pro projekt AIR BORDER

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky na služby zadávané formou uzavřené výzvy dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 je sběr, zpracování a přenos naměřených dat ze zařízení Palas FIDAS 200 S, Palas Fidas 200 a meteorologických čidel (teplota, vlhkost a tlak vzduchu, směr a rychlost větru, intenzita slunečního záření, srážkový úhrn). Kalibrace analyzátorů Palas FIDAS 200 S a Palas FIDAS 200 gravimetrickou metodou a vyhodnocení a předávání dat včetně průběžné a závěrečné studie měření
Výběrové řízení probíhá v rámci projektu „Společná česko - polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší“ reg. č. projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000118 spolufinancovaného z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71351612-6

Místo plnění veřejné zakázky

Těžní věž dolu František, Na Františku, 735 35 Horní Suchá / Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava - Radvanice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

800 000,- bez DPH (968 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

795 800,- bez DPH (962 918,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

795 800,- bez DPH (962 918,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

8. 1. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Simona Guzdková

Kontaktní e-mail: simona.guzdkova@btklastr.cz

Kontaktní telefon: 734 232 532

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Externí odborné služby pro projekt AIR BORDER.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem 14. 2. 2018 Zobrazit
Dodatek ke Smlouvě o dílo 16. 5. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Externí odborné služby pro projekt AIR BORDER zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ENVItech Bohemia, s. r. o. (47119209) Dodavatel 962 918,- Kč vč. DPH
795 800,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap