Dodávka HW pro projekt

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka HW pro projekt zadávané zadavatelem Bezpečnostně technologický klastr, z. s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka HW pro projekt

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky na dodávky zadávané jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 25 a § 38 zákona pod označením „Dodávka HW pro projekt "Podpora výzkumu v bezpečnosti pro Bezpečnostně-technologický klastr"“, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace, reg. č. projektu reg č. projektu: 5.1 SPK02/026 je dodávka následujícího HW:

Nabízená infrastruktura musí
• být založena na otevřených průmyslových standardech a normách,
• být založena na modulárních technologiích umožňujících jednoduché škálování,
• poskytovat jednotné rozhraní pro správu vč. přidělování systémových prostředků,
• poskytovat prostředky umožňující automaticky vytvářet a přidělovat výpočetní prostředí aplikacím podle předem připravených scénářů v rámci definovaného katalogu služeb,
• poskytovat komunikační infrastrukturu schopnou virtualizace na HW úrovni, tj. umožnit rozdělní její kapacity do více komunikačních kanálů s garantovanými výkonnostními parametry a možností jejich dynamického nastavování,
• umožňovat centralizovanou a unifikovanou správu pro servery, storage, networking a podpůrné systémy

Podrobné vymezení předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace a v příloze č. 8 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

30200000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava – Přívoz

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 990 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 6. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2014, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Robert Chlebiš

Kontaktní e-mail: zakazky@btklastr.cz

Kontaktní telefon: +420 734 467 089

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka HW pro projekt .

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka HW pro projekt zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
K2 connect solution s.r.o. (27787966) Dodavatel 5 986 378,20 Kč vč. DPH
4 947 420,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap