Plynový chromatograf s hmotnostní spektrometrií

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Plynový chromatograf s hmotnostní spektrometrií zadávané zadavatelem BEWIT FRANCHISE, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BEWIT FRANCHISE, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Plynový chromatograf s hmotnostní spektrometrií

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka plynového chromatografu s hmotnostní spektrometrií na testování kvality esenciálních olejů, který musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 – Technické parametry.

Jedná se o technologii, která kombinuje vysokou separační schopnost kapilární plynové chromatografie s detekcí vysoce specifickou pro daný analyt, a zároveň umožňuje získávat informace o struktuře neznámých látek.

Základním hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Poznámka

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Podáním nabídky uchazeč akceptuje a plně přijímá tuto povinnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Michalská 2029, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 084 280,- bez DPH (3 731 978,80 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

14. 6. 2017, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVEFINANCE s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Orság

Kontaktní e-mail: orsag@avefinance.cz

Kontaktní telefon: 604994477

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Plynový chromatograf s hmotnostní spektrometrií.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap