Dodávka NC frézovacího a vrtacího centra pro opracování plochého skla

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka NC frézovacího a vrtacího centra pro opracování plochého skla zadávané zadavatelem bentglass a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

bentglass a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka NC frézovacího a vrtacího centra pro opracování plochého skla

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka NC vrtacího a frézovacího centra pro opracování plochého skla dále specifikované zadávací dokumentací.
Zadavatel nepřipouští dilčí plnění, ani variantní nabídky.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Účastník vybraný na základě tohoto výběrového řízení je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42641400-5

Místo plnění veřejné zakázky

Wolkerova 690, 683 23 Ivanovice na Hané

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 450 000,- bez DPH (6 594 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 732 726,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

18. 9. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JVM-RPIC, spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Kvasnica

Kontaktní e-mail: kvasnica@jvmrpic.cz

Kontaktní telefon: +420 739 573 550

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka NC frézovacího a vrtacího centra pro opracování plochého skla.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap