Dodání kompresoru

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodání kompresoru zadávané zadavatelem BENTEX-Plast s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BENTEX-Plast s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodání kompresoru

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka šroubového kompresoru a jeho zprovoznění v areálu Zadavatele dle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.


Celková předpokládaná hodnota zakázky je 562 000 Kč bez DPH.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu splnění předmětu zakázky a zohlednění všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.
Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
Nabídnutá cena bude konečná a nebude ji možné dále měnit.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Podrobná zadávací dokumentace včetně příloh je k nalezení níže v sekci "Informace a soubory k veřejné zakázce".

Poznámka

Zadavatel prohlašuje, že toto zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží, veřejným příslibem a neřídí se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výběrové řízení se řídí Pravidly pro výběr dodavatelů, č. j. 29205/17/61100, platnost od 2. 5. 2017.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

U Stropnice 248, 373 12 Borovany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

562 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

8. 6. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Energy Consulting - Project, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Daniel Šubrt

Kontaktní e-mail: daniel.subrt@e-c.cz

Kontaktní telefon: +420723645890

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodání kompresoru.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap