VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB – AKREDITOVANÝCH MĚŘENÍ, OVĚŘENÍ PARAMETRŮ A CERTIFIKACE ČÁST B

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB – AKREDITOVANÝCH MĚŘENÍ, OVĚŘENÍ PARAMETRŮ A CERTIFIKACE ČÁST B zadávané zadavatelem BENEKOVterm s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BENEKOVterm s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB – AKREDITOVANÝCH MĚŘENÍ, OVĚŘENÍ PARAMETRŮ A CERTIFIKACE ČÁST B

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb – posouzení shody výrobků a následné vydání certifikace typové řady teplovodních kotlů pro společnost BENEKOVterm s.r.o. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Jedná se o tyto typové řady kotlů:
a) automatický kotel 10 kW
b) zplyňovací kotel 20 kW
c) automatický kotel 90 kW

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

PVIV2022/2

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

98000000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo nebo provozovna poskytovatele služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

270 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 6. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 6. 2022

Lhůta pro podání nabídek

4. 7. 2022, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: BENEKOVterm s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Leopold Benda

Kontaktní e-mail: leopold.benda@benekov.com

Kontaktní telefon: +420 606 290 860

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB – AKREDITOVANÝCH MĚŘENÍ, OVĚŘENÍ PARAMETRŮ A CERTIFIKACE ČÁST B.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap