Lakovna nátěrových a práškových hmot

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Lakovna nátěrových a práškových hmot zadávané zadavatelem BENCOPO s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BENCOPO s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Lakovna nátěrových a práškových hmot

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka technologie lakovny nátěrových a práškových hmot.
Lakovna bude zabezpečovat povrchovou úpravu výrobků nanášením mokrých nátěrových hmot a práškových barev. Výrobky budou vstupovat do lakovny z prostoru výroby nebo z venkovních prostor na vysokozdvižných vozících do prostoru navěšování, kde budou pomocí navěšovacího zařízení navěšovány na závěsy podvěsných vozíků centrálního kolejiště. Podvěsný vozík bude následně dotlačen před box předúpravy a zatlačen do vnitřního prostoru mycího boxu. Po odmaštění a následném oplachu bude výrobek na podvěsném vozíku přesunut zpět na centrální kolejiště a po dopravní koleji zasunut do plynové sušící pece. Po vysušení bude výrobek opět přemístěn na přesuvnu centrálního kolejiště.
V případě nástřiku mokrými barvami bude pak výrobek přemístěn po kolejišti před stříkací kabinu na mokré nanášení a zasunut do vnitřního prostoru stříkací kabiny. Po nástřiku proběhne cyklus sušení. Suchý výrobek bude vytažen zpět před stříkací kabinu na centrální kolejiště a následně přesunut na do prostoru navěšování/svěšování.
V případě nástřiku práškovými barvami bude výrobek přemístěn před stříkací kabinu na nanášení práškových barev a zasunut do vnitřního prostoru stříkací kabiny. Po nástřiku bude výrobek vytažen před stříkací kabinu a přesunut do vypalovací plynové pece. Po výpalu bude výrobek vytažen a opět přesunut na centrální kolejiště a následně přesunut do prostoru navěšování/svěšování.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

Bencopo-18/05/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Bencopo s.r.o., Rudé armády 340, 788 15 Velké Losiny

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

6. 6. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: BENCOPO s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Alexandra Hojgrová, projektový manažer

Kontaktní e-mail: bencopo@bencopo.cz

Kontaktní telefon: +420 774 598 500

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Lakovna nátěrových a práškových hmot.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap