Nákup technologií, strojů a zařízení firmy BCL

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup technologií, strojů a zařízení firmy BCL zadávané zadavatelem BCL, Brilliant Crystal + Lighting spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BCL, Brilliant Crystal + Lighting spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup technologií, strojů a zařízení firmy BCL

Předmět veřejné zakázky

Popis předmětu zakázky: pro část 1 až 4 CPV - 42641000-1, Dodávka speciálních strojů.
Vyhlašuje výběrové řízení na nákup technologií, strojů, zařízení a vybavení: Laser vláknový 2,2kW včetně vybavení, frézka, CNC zařízení na zpracování plechů, CNC lakovna na sklo + příslušenství, vypalovací pec na technické sklo, HW + SW ke strojům, vysokozdvižný vozík.
Popis předmětu zakázky: pro část 5 CPV 45262600-7 Specializované stavební práce.
Přípravné práce elektrorozvody, počítačové i slaboproudé rozvody, vodoinstalace a
příprava podkladů pro instalaci technologií.

Poznámka

Základní požadavky KP: Krycí list (příloha 1). Čestné prohlášení uchazeče splnit veřejnou zakázku (příloha 2). Čestné prohlášení o absenci nedoplatků na daních a veřejném pojištění. (příloha 2) Výpis z obchodního rejstříku. Ověřenou kopii dokladů o oprávnění k podnikání. Harmonogram plnění zakázky (příloha 4). Nabídka musí být předložena v písemné podobě a přílohou bude celá nabídka na elektronickém mediu (formátu pdf), vše na výše uvedené adrese bod 1. Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou. Všechny stránky nabídky budou číslovány vzestupnou řadou, bez mezer.
Zadávací dokumentaci je možné si také vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech.
Adresa: BCL, Nádražní 365, Kamenický Šenov PSČ 471 14.
Kontaktní osoba: Ing. Faouzi Kaabi E- mail: bcl@cbox.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42641000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Nádražní 365, 47114 Kamenický Šenov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 895 200,- bez DPH (14 393 192,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

10. 4. 2018

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Kaabi

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Faouzi

Kontaktní e-mail: f.kaabi@quick.cz

Kontaktní telefon: +420 487767488

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup technologií, strojů a zařízení firmy BCL.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nákup technologií, strojů a zařízení firmy BCL zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
E a P, spol. s.r.o. (47125985) Dodavatel 14 155 790,- Kč vč. DPH
11 699 000,- Kč bez DPH
Škop Stav s.r.o. (29271410) Dodavatel 235 925,80 Kč vč. DPH
194 980,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap