Nový závod BBH Tsuchiya České Budějovice - instalace dopalovací jednotky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nový závod BBH Tsuchiya České Budějovice - instalace dopalovací jednotky zadávané zadavatelem BBH Tsuchiya s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BBH Tsuchiya s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nový závod BBH Tsuchiya České Budějovice - instalace dopalovací jednotky

Předmět veřejné zakázky

Výrobní program společnost BBH Tsuchiya s.r.o. je výroba transparentních číselníků, kovových a plastových štítků, rolových a archových samolepících etiket. V rámci technologie provozu společnosti bude instalována dopalovací jednotka, která bude snižovat emise VOC látek do ovzduší, kdy tato dopalovací jednotka je právě předmětem tohoto zadávacího řízení.
Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 - Charakteristika zakázky – Technický projekt.

Poznámka

Tato veřejná zakázka je zadávána dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP (dále jen "závazné pokyny") a není zadávána v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "zákon"). Zadavatel má pouze povinnost zahájit toto zadávací řízení postupem dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona, jak mu ukládá čl. 5.2.8 závazných pokynů. Zadavatel není veřejným, dotovaným ani sektorovým zadavatelem ve smyslu ust. § 2 zákona.
Tato veřejná zakázka je svým rozsahem klasifikována jako zakázka s vyšší hodnotou 2. kategorie ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 5.1.2 písm. b) Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.
Tato zakázka je zadávána v souladu s metodikou Operačního programu životního prostředí, zejména pak s následujícími dokumenty:
- Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí,
- Směrnice MŽP č. 3/2011 ve znění dodatku č. 1 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky,
- Závazné postupy MMR ČR pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

362044

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ/01/2013/BBHT

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42514300-5: Filtrační zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

České Budějovice, Průmyslová 160/13, PSČ 371 29

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 080 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 980 000,- bez DPH (7 235 800,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 7. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 7. 2013

Lhůta pro podání nabídek

3. 9. 2013, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Michal Kubásek

Kontaktní e-mail: kubasek@nasefirma.eu

Kontaktní telefon: +420 733 311 700

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nový závod BBH Tsuchiya České Budějovice - instalace dopalovací jednotky.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nový závod BBH Tsuchiya České Budějovice - instalace dopalovací jednotky zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HK ENGINEERING s.r.o. (25917978) Dodavatel 7 235 800,- Kč vč. DPH
5 980 000,- Kč bez DPH
Flash Steel Power, a.s. (25861697) Uchazeč 10 036 950,- Kč vč. DPH
8 295 000,- Kč bez DPH
ENETEX-KIA s.r.o. (60734434) Uchazeč 9 673 950,- Kč vč. DPH
7 995 000,- Kč bez DPH
E.U.T. Anlagenbau GmbH (FN228379b) Uchazeč 12 144 044,- Kč vč. DPH
10 036 400,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap