Zařízení pro nakládání s automobily s ukončenou životností - Linka na vypouštění nebezpečných kapalin

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zařízení pro nakládání s automobily s ukončenou životností - Linka na vypouštění nebezpečných kapalin zadávané zadavatelem Barko, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Barko, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zařízení pro nakládání s automobily s ukončenou životností - Linka na vypouštění nebezpečných kapalin

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka linky na vypouštění nebezpečných kapalin dle požadavků uvedených v technické specifikaci. Součástí předmětu zakázky je i doprava na místo určení, instalace, vyzkoušení, předvedení funkcí, předání veškeré potřebné dokumentace zadavateli, zaškolení obsluhy a následný servis po celou dobu záruční lhůty.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

5173

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42990000-2 Ostatní účelové stroje

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo zadavatele, Nádražní 598, 664 84 Zastávka.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 700 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

27. 12. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RTS, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Boris Vrbka

Kontaktní e-mail: boris.vrbka@rts.cz

Kontaktní telefon: +420 545120276

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zařízení pro nakládání s automobily s ukončenou životností - Linka na vypouštění nebezpečných kapalin.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap