Vytvoření sběrného místa – dodávka kolového nakladače a vysokozdvižného vozíku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vytvoření sběrného místa – dodávka kolového nakladače a vysokozdvižného vozíku zadávané zadavatelem Barko, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Barko, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vytvoření sběrného místa – dodávka kolového nakladače a vysokozdvižného vozíku

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače a vysokozdvižného
vozíku dle požadavků uvedených v technické specifikaci. Součástí předmětu veřejné
zakázky je i doprava na místo určení, vyzkoušení, předvedení funkcí, předání
veškeré potřebné dokumentace zadavateli, zaškolení obsluhy a následný servis po
celou dobu záruční lhůty.

Poznámka

Zakázka, která je předmětem výběrového řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Řízení a
postupy v něm, kterými zadavatel dospěje k výběru nejvhodnější nabídky, se neřídí
zákonem. Protože zadavatel předpokládá, že k úhradě této zakázky z části využije
(či může využít) finanční prostředky poskytnuté z Národního programu Životní
prostředí, bude postupovat v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek
OPŽP – Operačního programu životního prostředí, které vydalo Ministerstvo
životního prostředí České republiky s účinností od 1. 7. 2016, a kterými se jsou
všechny veřejné zakázky s podporou z Národního programu Životní prostředí
povinny řídit.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

5102

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42418000-9, 42415110-2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 349 700,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

13. 4. 2017, 11:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RTS, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Boris Vrbka

Kontaktní e-mail: boris.vrbka@rts.cz

Kontaktní telefon: +420 545120276

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vytvoření sběrného místa – dodávka kolového nakladače a vysokozdvižného vozíku.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap