Dodávka technologie na předdrcení, jemné drcení a dotřídění do společnosti Barko, s.r.o. Supply of technology for pre-shredding, fine shredding and sorting to Barko, s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka technologie na předdrcení, jemné drcení a dotřídění do společnosti Barko, s.r.o. Supply of technology for pre-shredding, fine shredding and sorting to Barko, s.r.o. zadávané zadavatelem Barko, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Barko, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka technologie na předdrcení, jemné drcení a dotřídění do společnosti Barko, s.r.o. Supply of technology for pre-shredding, fine shredding and sorting to Barko, s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je pořízení technologie na předdrcení, jemné drcení a dotřídění.

Přesná technická specifikace pro část zakázky A, B je dána přílohou č. 5 -Technická
specifikace zařízení.

Jsou-li v Zadávací dokumentaci („ZD“) nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy,
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a
kvalitativně srovnatelné řešení.

Předmět zakázky – části zakázky:
A. Technologie na drcení – linka 1 – předdrcení
B. Technologie na drcení – linka 2 – jemné drcení a dotřídění

Každá část zakázky bude hodnocena samostatně. Nabídky lze podávat na jednu či více částí
zakázky.
Dodavatel není oprávněn použít poddodavatele pro realizaci činností, které jsou uvedeny
v technické specifikace (viz. příloha č. 5 Technická specifikace), a to:

Pro část zakázky A. Technologie na drcení– linka 1 předdrcení:
(a) Drtič a drtící hlavice (položka č. 5 přílohy technická specifikace)
(b) Elektrická skříň pro ovládání stroje (položka č. 8 přílohy technická specifikace)

Pro část zakázky B. Technologie na drcení – linka 2 – jemné drcení a dotřídění
(a) Kladivový drtící mlýn (položka č. 5 přílohy technická specifikace)
(b) Separátor nerezové oceli (položka č. 12 přílohy technická specifikace)
(c) Kladivový drtící mlýn (položka č. 15 přílohy technická specifikace)
(d) Separační věže s cyklony (položka č. 17 přílohy technická specifikace
(e) Rafinační mlýn (položka č. 18 přílohy technická specifikace)
(f) Gravitační separátor (položka č. 21 přílohy technická specifikace)
(g) Elektrická skříň pro ovládání stroje (položka č. 22 přílohy technická specifikace)
Na ostatní položky je možné využít poddodavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42000000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Rosice, Sklářská 1531, 665 01, okres Brno-venkov

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 1. 2022

Lhůta pro podání nabídek

22. 2. 2022, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Barko, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martin Vaněk

Kontaktní e-mail: vanek@barko.cz

Kontaktní telefon: 776893890

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka technologie na předdrcení, jemné drcení a dotřídění do společnosti Barko, s.r.o. Supply of technology for pre-shredding, fine shredding and sorting to Barko, s.r.o..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap