Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávajících budov výrobní haly, administrativní budova, skladovací hala, průmyslový objekt, dvoupodlažní přístavba administrativní budovy, nástavba a přístavba průmyslového objektu a rekonstrukce inženýrských sítí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávajících budov výrobní haly, administrativní budova, skladovací hala, průmyslový objekt, dvoupodlažní přístavba administrativní budovy, nástavba a přístavba průmyslového objektu a rekonstrukce inženýrských sítí zadávané zadavatelem B e H o spol. s r. o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

B e H o spol. s r. o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávajících budov výrobní haly, administrativní budova, skladovací hala, průmyslový objekt, dvoupodlažní přístavba administrativní budovy, nástavba a přístavba průmyslového objektu a rekonstrukce inženýrských sítí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávajících budov SO-04 výrobní hala - míst. č. 115-105, SO-06 výrobní hala - obj. č. 211-214, SO-07
výrobní hala 219, 221-222, SO-09 výrobní hala – obj. č. 216, SO-08 administrativní budova – obj. č. 218, SO-11 skladovací hala – obj. č.
311-313, SO-12 průmyslový objekt, dvoupodlažní přístavba administrativní budovy SO-08, nástavba a přístavba průmyslového objektu SO-12
a rekonstrukce inženýrských sítí v areálu společnosti B e H o spol. s r.o. na adrese Krucemburk, Staré Ransko 90, 582 63 Ždírec nad
Doubravou, dle zpracované projektové dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

639385

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Staré Ransko 90, 58263 Krucemburk

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

50 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

8. 7. 2016, 05:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: B e H o spol. s r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marta Tůmová

Kontaktní e-mail: marta.tumova@beho.cz

Kontaktní telefon: +420 777357796

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávajících budov výrobní haly, administrativní budova, skladovací hala, průmyslový objekt, dvoupodlažní přístavba administrativní budovy, nástavba a přístavba průmyslového objektu a rekonstrukce inženýrských sítí.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap