Dodávka materiálů pro stavbu mechanické části prototypu pyrolýzního zařízení a poloprovozu s hořákem dle technické dokumentace Zadavatele – II. Etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka materiálů pro stavbu mechanické části prototypu pyrolýzního zařízení a poloprovozu s hořákem dle technické dokumentace Zadavatele – II. Etapa zadávané zadavatelem AXIOM TECH s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AXIOM TECH s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka materiálů pro stavbu mechanické části prototypu pyrolýzního zařízení a poloprovozu s hořákem dle technické dokumentace Zadavatele – II. Etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je dodávka materiálů pro stavbu mechanické části prototypu pyrolýzního zařízení a poloprovozu s hořákem dle technické dokumentace Zadavatele – II. Etapa na místo pracoviště Zadavatele – Žďár nad Sázavou, U Malého lesa 18 (dále jen „místo dodávky prototypu“). Dodávkou materiálu se rozumí: výroba dle dokumentace Zadavatele vč. dopravy, montáže a zajištění manipulačních prostředků v místě dodávky vč. záručního servisu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VRAX190328

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

29. 4. 2019, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AXIOM TECH s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Havlíček

Kontaktní e-mail: jan.havlicek@axiomtech.cz

Kontaktní telefon: +420 602 773 068

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka materiálů pro stavbu mechanické části prototypu pyrolýzního zařízení a poloprovozu s hořákem dle technické dokumentace Zadavatele – II. Etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka materiálů pro stavbu mechanické části prototypu pyrolýzního zařízení a poloprovozu s hořákem dle technické dokumentace Zadavatele – II. Etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
JIKOV cz. s.r.o. (26310040) Dodavatel 8 642 171,- Kč vč. DPH
7 142 290,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap