Kluzný stůl + Expander plochy vibračního stolu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kluzný stůl + Expander plochy vibračního stolu zadávané zadavatelem AV R&D, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AV R&D, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kluzný stůl + Expander plochy vibračního stolu

Předmět veřejné zakázky

Dodání kluzného stolu a expanderu plochy vibračního stolu s příslušenstvím (dále již společné označení „dodávka“) zajišťujícím plnou funkci zkušební technologie ve všech 3 zkušebních osách samostatně (vertikální, longitudální a laterální vibrace). Dodávka bude obsahovat instalaci, zprovoznění, funkční zkoušku deklarující splnění požadovaných parametrů a funkce dodávky, zaškolení obsluhy, včetně předání dokumentace obsahující potvrzení o shodě CE, návod a další nezbytné informace pro realizaci údržby a servisu objednatelem.
Detailní technická specifikace předmětu zakázky je přílohou zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

8. 12. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AV R&D, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Veronika Magát

Kontaktní e-mail: magatv@avrnd.cz

Kontaktní telefon: +420469615130

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kluzný stůl + Expander plochy vibračního stolu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kluzný stůl + Expander plochy vibračního stolu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Kistler Eastern Europe s.r.o. (27861708) Dodavatel 5 540 043,03 Kč vč. DPH
4 578 548,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap