Pořízení fotovoltaického systému bez akumulace energie pro vlastní spotřebu v provozovně na ulici Hranická 472/1, Hranice IV – Drahotuše společnosti AUTO-DREI, s. r. o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení fotovoltaického systému bez akumulace energie pro vlastní spotřebu v provozovně na ulici Hranická 472/1, Hranice IV – Drahotuše společnosti AUTO-DREI, s. r. o. zadávané zadavatelem AUTO - DREI, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AUTO - DREI, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení fotovoltaického systému bez akumulace energie pro vlastní spotřebu v provozovně na ulici Hranická 472/1, Hranice IV – Drahotuše společnosti AUTO-DREI, s. r. o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci FV systému bez akumulace energie určený pro vlastní spotřebu podniku žadatele.
Instalovaný výkon fotovoltaického systému je stanoven na 16,74 kWp, který bude umístěn na střešní konstrukci budovy zadavatele.
Součástí předmětu zakázky je také zpracování dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení FVE.
Podmínka poskytovatele dotace je, aby předmětem dodávky byly polykrystalické FV moduly s minimální účinností 14 %.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331200-0

Místo plnění veřejné zakázky

Hranice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

518 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 11. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 11. 2018

Lhůta pro podání nabídek

13. 12. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s.r.o. via Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 77483284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení fotovoltaického systému bez akumulace energie pro vlastní spotřebu v provozovně na ulici Hranická 472/1, Hranice IV – Drahotuše společnosti AUTO-DREI, s. r. o..

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap