Oprava/doplnění údajů uvedených v Zadávací dokumentaci

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Zátkovačka ENTR zadávané zadavatelem ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. .

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Oprava/doplnění údajů uvedených v Zadávací dokumentaci

Popis informace či souboru

Kap. 1: Jedná se o výběrové řízení vyhlášené podle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK a při respektování zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (str. 3).
Kap. 15: datum a čas otevírání obálek 9. 11. 2016, 13:00 hod na adrese Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad kněžnou.
kap. 16, písm.:
j) nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
k) Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti.

Datum uveřejnění

8. 11. 2016

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap