Zadávací dokumentace a její přílohy

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce ArtGlass s.r.o. – Marketing - Euroluce 2019 v Miláně zadávané zadavatelem ARTGLASS s.r.o..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací dokumentace a její přílohy

Popis informace či souboru

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1: Krycí list
Příloha č. 2: Čestné prohlášení - Základní kvalifikační předpoklady
Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4: Technické kvalifikační předpoklady
Příloha č. 5: Specifikace - Stánek pro Euroluce 2019 v Miláně
Příloha č. 6: Vizualizace stánku

Datum uveřejnění

18. 3. 2019

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap