Rámcová smlouva na nákup autobusů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rámcová smlouva na nákup autobusů zadávané zadavatelem ARRIVA MORAVA a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ARRIVA MORAVA a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rámcová smlouva na nákup autobusů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemných rámcových smluv ve smyslu § 11 ZVZ, a to na každou část veřejné zakázky. Rámcové smlouvy pro každou část veřejné zakázky budou uzavírány mezi jednotlivými zadavateli, kteří tvoří sdružení zadavatelů a třemi uchazeči na nákup autobusů pro veřejnou silniční dopravu na roky 2016 a 2017 (dále jen „rámcová smlouva“). Zároveň platí, že ne všichni zadavatelé, kteří tvoří sdružení zadavatelů, budou uzavírat rámcové smlouvy ke všem shora specifikovaným částem veřejných zakázek

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

529401

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění každé části veřejné zakázky bude vždy sídlo toho jednotlivého zadavatele, který je součástí sdružení zadavatelů, který bude smluvní stranou rámcové smlouvy na straně objednatele, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

730 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 12. 2015

Lhůta pro podání nabídek

19. 2. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář, v.o.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

Kontaktní e-mail: dohnal@akdps.cz

Kontaktní telefon: +420587407086

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rámcová smlouva na nákup autobusů.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap