Dodávka jednovřetenového CNC revolverového soustruhu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka jednovřetenového CNC revolverového soustruhu zadávané zadavatelem Armatury KLAD, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Armatury KLAD, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka jednovřetenového CNC revolverového soustruhu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je nákup zařízení pro výrobu průmyslových armatur, které výrazně zvýší efektivitu výroby a bezpečnost práce.
Popis požadovaných technických parametrů předmětu zakázky je uveden v příloze ZD č. 1.
Předmět zakázky není rozdělen na části, dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět zakázky – na všechny technologie.
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

646878

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42621100-6

Místo plnění veřejné zakázky

Armatury KLAD, spol. s r.o., Janská 1596/22, Předměstí, 746 01 Opava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

25. 10. 2016, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HERTIN Consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Rostislav Kniezek

Kontaktní e-mail: rostislav.kniezek@hertin.cz

Kontaktní telefon: +420 734 237 075

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka jednovřetenového CNC revolverového soustruhu.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap