Dodávky v rámci Surface and Shape Scan System

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávky v rámci Surface and Shape Scan System zadávané zadavatelem Argutec, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Argutec, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávky v rámci Surface and Shape Scan System

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku vybavení pro realizaci projektu.
Zakázka je rozdělena na části (dle názvosloví poskytovatele dotace je umožněno dílčí plnění).
Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více či všechny části zakázky. V případě, že dodavatel bude vybrán v jedné části, nesmí uzavření příslušné smlouvy v dané části podmiňovat uzavřením smlouvy v části jiné.
Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení této zadávací dokumentace pro všechny části společně.
Jednotlivé části (dílčí plnění) jsou následující:
A: Řádková kamera a objektivy
Předmětem zakázky je dodávka řádkové kamery a plně kompatibilních objektivů k řádkové kameře dle specifikace uvedené v příloze č. 1 výzvy.
Součástí dodávky je i příslušenství potřebné pro zprovoznění a bezvadný chod řádkové kamery.
Předpokládaná hodnota této části zakázky činí 210 tis. Kč bez DPH.

B: Linové světlo
Předmětem zakázky je dodávka liniového světla a zdroje dle specifikace uvedené v příloze č. 1 výzvy.
Součástí dodávky je i příslušenství potřebné pro zprovoznění a bezvadný chod linového světla.
Předpokládaná hodnota této části zakázky činí 160 tis. Kč bez DPH.

C: 3D profilometr
Předmětem zakázky je dodávka 3D profilometru dle specifikace uvedené v příloze č. 1 výzvy.
Součástí dodávky je i příslušenství potřebné pro zprovoznění a bezvadný chod 3D profilometru.
Předpokládaná hodnota této části zakázky činí 500 tis. Kč bez DPH

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 4. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 4. 2022

Lhůta pro podání nabídek

28. 4. 2022, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774883284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávky v rámci Surface and Shape Scan System.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
oznámení a výzva 11. 4. 2022 Zobrazit
příloha ZD 11. 4. 2022 Zobrazit
příloha ZD 11. 4. 2022 Zobrazit
příloha ZD 11. 4. 2022 Zobrazit
oznámení rozhodnutí 18. 5. 2022 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap