Pořízení zdravotnického vybavení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení zdravotnického vybavení zadávané zadavatelem Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení zdravotnického vybavení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku zdravotnického vybavení domova pro osoby se zdravotním postižením.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2 – Technická specifikace, která je nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek. Další podmínky jsou uvedeny v Příloze ř. 1 – Návrh kupní smlouvy, který je součástí těchto zadávacích podmínek.

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje všude tam, kde mu to ZZVZ umožňuje, doručovat listiny a písemnosti účastníkům a dodavatelům zadávacího řízení umístěním na profil zadavatele, přičemž za okamžik doručení dodavatelům nebo účastníkům se považuje moment takového uveřejnění dokumentů nebo listin na profil zadavatele k příslušné veřejné zakázce.
Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002222. Jedná se o dotaci poskytnutou z programu IROP 2014-2020 v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33000000-0,39000000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Písek

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 700 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

28. 4. 2019, 23:59:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Bábský

Kontaktní e-mail: babsky@navigaassistance.cz

Kontaktní telefon: +420731387637

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení zdravotnického vybavení.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení zdravotnického vybavení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AUDY s.r.o. (005444426) Dodavatel 1 887 333,- Kč vč. DPH
1 559 779,- Kč bez DPH
MK MARKET spol. s r.o. (62312051) Uchazeč 1 996 258,- Kč vč. DPH
1 649 800,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap